domingo, 6 de marzo de 2016

POÉTICA GALEGA
VERTICAL
Véxoche vertical. Sen un ativo
de horizontalidade veuche.
Sempre dereito, sen traspasar
a liña fronteiriza do teu corpo.
Sen axeonllar o orgullo, sen xenuflexión.


Endexamais postura relaxada, nunca
sen saír do centro que axústate. O mesmo
que no admite crequenas, que non quere
sentar no chan. Que non sabe
espallarse ó redor da seu órbita. Véxoche
todo ti, nesa corda tensa. Sen horizonte.                                                             

VERTICAL
Te veo vertical. Sin un atisbo
de horizontalidades te veo.
Siempre derecho, sin traspasar
la línea fronteriza de tu cuerpo.
Sin arrodillar el orgullo, sin genuflexión.

Jamás postura relajada, nunca
sin salir del centro que te ajusta. El mismo
que no admite cuclillas, que no quiere
sentarse en el suelo. Que no sabe
extenderse alrededor de su órbita. Te veo,
todo vos, en esa cuerda tensa. Sin horizonte.


M.R.-C.
En el país de la poesía (2012)

No hay comentarios:

Publicar un comentario